VEREISTEN :

 

Ten einde deel te kunnen nemen aan de tornooien voor G-darters moet men een attest kunnen voorleggen.

Momenteel worden de keuringen door Parantee-Psylos geregeld. Meer informatie vindt u HIER.

 

 

 

Afin de participer aux tournois pour G-darters, il faut être en mesure de présenter un certificat.

Actuellement, les inspections sont organisées par Parantee-Psylos. Plus d'informations peuvent être trouvées ici.

 

 

 

Um an den Turnieren für G-Darter teilnehmen zu können, muss man eine Urkunde vorlegen können.

Derzeit werden die Inspektionen von Parantee-Psylos organisiert. Weitere Informationen finden Sie hier.